Perspektywy outsourcingu IT

Outsourcing jest coraz popularniejszym zjawiskiem zachodzącym w biznesie, stając się niejako częścią strategii firmy określającej najważniejsze procesy. Korzystanie z zasobów zewnętrznych pozwala na przeniesienie ciężaru działań poza struktury przedsiębiorstwa, umożliwiając tym samym skupienie się na najważniejszych zadaniach.

Na obszarze przedsiębiorstwa najczęściej stosowany jest outsourcing IT, ponieważ większość zagadnień z zakresu szeroko pojętej technologii informatycznej przekazywana jest w ręce specjalistów, którzy dysponują wiedzą i doświadczeniem potrzebnym do zoptymalizowania procesów biznesowych. Prace zlecane na zewnątrz obejmują głównie rozwój i wdrażanie aplikacji biznesowych usprawniających przetwarzanie i przekazywanie danych, a także administrowanie taką siecią oraz wszelkie prace konserwacyjne. Firmy decydują się na outsourcing ze względu na redukcję kosztów operacyjnych i związaną z tym restrukturyzację przedsiębiorstwa.

Prawidłowe wdrożenie outsourcingu wymaga opracowania strategii, która zminimalizuje ryzyko związane z przeprowadzanymi zmianami. Każdy etap tej strategii skupiony jest wokół konkretnych zagadnień, których całość w konsekwencji powinna odzwierciedlać nowe struktury przedsiębiorstwa. Najważniejsze jest sprecyzowanie celów, które będą warunkować dalsze etapy podejmowanych działań. Niezbędna jest tu właściwa komunikacja w obrębie przedsiębiorstwa jak i poza nim – czyli z personelem oraz partnerem biznesowym, któremu zostanie przekazanych część obowiązków z zakresu technologii informatycznych. Niezbędny jest również koordynator działań odpowiedzialny za monitorowanie prawidłowego przebiegu procesu restrukturyzacji. Ostateczne zatwierdzenie wdrażanych zmian powinien poprzedzić okres przejściowy, który wykaże, czy zaplanowane cele w perspektywie czasu okażą się efektywnym rozwiązaniem dla przedsiębiorstwa.

Nie ulega wątpliwości, że zastosowanie outsourcingu jest trudnym zadaniem, które wprawdzie przynosi zyski, ale tylko wówczas, gdy strategia jest prawidłowo przygotowana, a następnie wdrożona. Zdania na temat tej metody rozwoju biznesu są jednak podzielone, jedni podkreślają zalety stosowania outsourcingu, zwłaszcza z zakresu technologii IT, inni natomiast wskazują ryzyko i związane z tym wady. Największe obawy wiąże się z ryzykiem uzależnienia od partnera biznesowego i utratą przewagi na rynku, a tym samym obniżeniem pozycji względem konkurencji. Błędnie realizowana współpraca oparta o outsourcing IT może również przyczynić się do obniżenia jakości usług i zmniejszenia zysków. Jednak znaczna przewaga zalet wynikających z tej metody sprawia, że mimo odrobiny ryzyka jest ona świadomie podejmowana przez wielu przedsiębiorców, którzy przede wszystkim liczą na redukcję kosztów, oszczędność czasu, wsparcie ze strony specjalistów i udostępnienie innowacyjnych aplikacji biznesowych, intensyfikację procesów biznesowych i maksymalizację pracy, reorganizację firmy i skupienie się na priorytetach oraz kluczowej działalności przyczyniających się do rozwoju firmy.

Niewątpliwie outsourcing IT przynosi wiele korzyści współpracującym stronom – zarówno przedsiębiorcom usprawniającym swój biznes, jak i specjalistom z technologii informatycznych, którzy mają szansę na indywidualny rozwój. Przykładem może być Podkarpacie, gdzie efektem współpracy dwóch wymienionych wcześniej stron jest atrakcyjna praca dla informatyka w Rzeszowie i możliwości poszerzania swoich umiejętności, zaś dla przedsiębiorcy to szansa na szybki rozwój biznesu.

Dodaj komentarz