Pomoc na Raka – kompleksowe wsparcie podczas choroby

Profilaktyka i odpowiedni tryb życia są ważne dla zachowania zdrowia i odpowiedniej kondycji całego organizmu. Jednak w życiu zdarzają się również sytuacje kryzysowe, na które nie zawsze mamy wpływ. Jedną z nich jest niespodziewana choroba, jak nowotwór. Warto przygotować się na taką sytuację i zawczasu skorzystać z profesjonalnej pomocy, by złagodzić finansowe skutki związane z chorobą.

Ubezpieczenie Pomoc na Raka to pierwsze w Polsce tak kompleksowe ubezpieczenie dla osób, które mogą w przyszłości zachorować na nowotwór. Gwarantuje ono choremu szeroki wachlarz usług pod kątem finansowania leczenia, prawidłowego zdiagnozowania choroby czy organizacji życia codziennego pacjenta, a wszystko to w drodze po zdrowie.

Leczenie choroby wymaga wsparcia finansowego

Po zdiagnozowaniu choroby u pacjenta, niejednokrotnie będzie on potrzebował wsparcia nie tylko psychologicznego, ale także finansowego. Ubezpieczenie Pomoc na Raka zapewnia choremu wypłatę środków finansowych w kluczowych fazach leczenia. Świadczenia przyznawane są na etapie rozpoznania nowotworu, operacji medycznej, chemioterapii i/lub radioterapii. Chory otrzymuje również comiesięczną rentę z tytułu ubezpieczenia od miesiąca, w którym przyznano mu prawo do świadczenia z tytułu rozpoznania nowotworu. Wypłata renty dla chorego może trwać nawet do 12 miesięcy i może on przeznaczyć te środki na cele przez siebie wybrane (np. leki nierefundowane, opieka pielęgniarska).

Sprawne leczenie zwiększa szanse na wyzdrowienie

Ubezpieczenie Pomoc na Raka to nie tylko finansowe wsparcie podczas choroby nowotworowej, ale także możliwość skorzystania z szerokiej oferty konsultacji lekarskich oraz badań diagnostycznych różnych specjalności. Dzięki ubezpieczeniu chory zyskuje dostęp na terenie całego kraju do ponad 700 placówek partnera medycznego AXA. W ramach wybranych przez siebie limitów chory nie pokrywa żadnych kosztów związanych z przeprowadzonymi w tych placówkach badaniami. Ubezpieczenie pokryje m.in. badania laboratoryjne, badanie histopatologiczne, biopsje, tomografie czy też USG. Ponadto chory ma zapewniony transport medyczny oraz nieodzowną w trudnych sytuacjach pomoc psychologa.

Prawidłowa diagnoza podstawą dalszego leczenia

Fundamentem dla przyszłego skutecznego leczenia nowotworu powinna być prawidłowo zdiagnozowana choroba. Z tego też powodu ubezpieczenie Pomoc na Raka oferuje pacjentowi w ramach Drugiej Opinii Medycznej konsultacje ze światowym ekspertem w konkretnej dziedzinie medycyny. Pomoże on zweryfikować prawidłowość postawionej przez lekarzy diagnozy, a także wskaże choremu możliwe kierunki dalszego leczenia.

Ubezpieczenie Pomoc na Raka to produkt przeznaczony dla wszystkich tych, którzy chcą zabezpieczyć siebie i swoich bliskich przed nieoczekiwanymi konsekwencjami zachowania na raka. W takiej sytuacji bardzo ważne dla chorego jest sprawne leczenie, szybki dostęp do lekarza i profesjonalne wsparcie, by móc wrócić do zdrowia. Wiąże się to oczywiście z kosztami, których chory niejednokrotnie nie jest w stanie ponieść z własnej kieszeni. Ubezpieczenie można kupić online na stronie www.pomocnaraka.pl i już dziś zabezpieczyć siebie oraz swoją rodzinę na wypadek trudnej sytuacji, która może zdarzyć się w przyszłości

Dodaj komentarz