Powietrze w układach chłodniczych systemów klimatyzacji

Pojawienie się powietrza oraz innych gazów, które nie ulegają skropleniu, a także wilgoci w układzie chłodniczym jest bardzo niekorzystne dla prawidłowej pracy całego systemu klimatyzacyjnego.

Powietrze może przenikać do obiegu przez nieszczelności, czyli miejsca, w których panuje podciśnienie w stosunku do ciśnienia atmosferycznego. Według ekspertów z LG Electronics, najczęstszą przyczyną pozostawania powietrza w układzie jest nieprawidłowy montaż lub serwis klimatyzacji, a mianowicie zbyt krótkie odsysanie powietrza za pomocą pompy próżniowej podczas wykonywania tychże czynności. Szkodliwe działanie powietrza na pracę urządzenia polega na zwiększeniu ciśnienia skraplania o wartość ciśnienia cząstkowego powietrza w mieszaninie z parą czynnika chłodniczego. Powoduje to wzrost temperatury pracy sprężania oraz zmniejszenie współczynnika przejmowania ciepła w skraplaczu.

Dodatkowym negatywnym czynnikiem występowania powietrza w układzie jest zawarta w nim wilgoć. Woda poniżej 0oC zmienia swój stan skupienia, co może doprowadzić do zablokowania kapilary korkiem lodowym. Mały, lodowy korek najczęściej powstaje z resztek wilgoci, która pozostała wewnątrz instalacji freonowej. Zamarznięta woda może mieć również negatywny wpływ na pracę zaworu rozprężnego. H2O w połączeniu z wybranymi czynnikami chłodniczymi może kreować pewne bardzo niekorzystne związki chemiczne (w wyniku zjawiska hydrolizy), które w szybkim tempie mogą doprowadzić do korozji elementów metalowych w systemie klimatyzacji.

Aby zabezpieczyć systemy klimatyzacji przed niechcianą obecnością powietrza w urządzeniach, należy przede wszystkim sprawdzić ich szczelność przed przystąpieniem do napełnienia układów czynnikiem chłodniczym. Próbę szczelności należy przeprowadzić na nadciśnieniu za pomocą azotu oraz na podciśnieniu przy wykorzystaniu pompy próżniowej. Wchłanianie pewnej ilości wilgoci zawartej w powietrzu przez układ klimatyzacji można wyeliminować w trakcie montażu poprzez długotrwałe wykonywanie odsysania powietrza z rur freonowych za pomocą pompy próżniowej. W próżni woda zawarta w powietrzu odparowuje, dzięki temu można pozbyć się jej całkowicie z układu.

Opróżnianie oraz napełnianie układu azotem czy czynnikiem chłodniczym należy wykonywać przy użyciu specjalnego zestawu manometrów oraz zaworów, dzięki którym będzie możliwe łatwe przełączanie, bez konieczności odłączania węży pomiędzy na przykład pompą próżniową, a butlami z czynnikiem chłodniczym

Dodaj komentarz