pisanie pracy

Prace licencjackie i zaliczeniowe

Pomoc w pisaniu prac zaliczeniowych

Pisanie prac zaliczeniowych wymaga umiejętności humanistycznych. Niestety nie każdy student takowe posiada. Najwięcej problemów mają studenci przedmiotów ścisłych (np. ekonomia, informatyka, fizyka). Nawet napisanie zwykłego referatu jest dla nich koszmarem.

Prace zaliczeniowe z założenia decydują o ocenie końcowej z przedmiotu. Wszystkim studentom zależy na jak najwyższej nocie, dlatego dążą do tego, aby ich praca była na poziomie. Jeśli nie potrafią napisać jej samodzielnie to o pomoc w pisaniu prac zaliczeniowych zwracają się najczęściej do kolegów i koleżanek z roku. Czasami wystarczy, że zapoznają się z zasadami pisania referatów czy też dłuższych wypracowań i sami będą już w stanie sporządzić zadaną pracę. Poza tym są to teksty, które nie wymagają aż tak dużego wysiłku jak prace licencjackie czy magisterskie. W trakcie ich pisania należy sięgnąć do kilku źródeł wiedzy. Może to być podręcznik, czasopismo naukowe lub artykuły znalezione w Internecie. Dzięki temu student uczy się docierać do nowej wiedzy i wyszukiwać najważniejsze informacje.

Jak pisać prace licencjackie Praca licencjacka to poważne wyzwanie dla każdego studenta. Zadanie to wymaga od niego umiejętności interpretacji i łączenia dużej ilości materiałów na jeden temat oraz umiejętności argumentowania i wyciągania wniosków. Prace zaliczeniowe zawsze wiążą się z koniecznością wybrania interesującego tematu. Studenci mogą sami decydować, o czym chcą pisać lub mogą otrzymać gotowy temat od swojego promotora.

Prace licencjackie nie muszą mieć aż tak dużej objętości jak prace magisterskie. Dlatego ilość wykorzystanych w nich źródeł można ograniczyć do ok. 20 wydawnictw zawartych oraz kilku czasopism lub źródeł internetowych. W trakcie komplementowania bibliografii warto zastanowić się nad planem pracy. Informacje zawarte w książkach mogą podsunąć studentom wiele pomysłów, dzięki temu będzie im łatwiej podzielić zebrane materiały na odpowiednie rozdziały. W razie trudności student zawsze może się zgłosić po pomoc w pisaniu prac do swojego promotora. Wykładowca pomoże mu zdefiniować problem teoretyczny lub empiryczny pracy i jeśli to konieczne wybrać narzędzia potrzebne do wykonania badań (np. ankiety, wywiad, itp.). W pracach licencjackich musi być zachowana odpowiednia struktura tekstu, tworzą ją wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Obowiązkowe jest również umieszczenie na końcu pracy spisu literatury przedmiotu oraz spisu zamieszczonych rysunków i tabel.

Masz problemy z napisaniem pracy? Sprawdź http://www.pisanie-prac.org.pl/k/oferta/

Dodaj komentarz