Systemy klasy ERP, czyli odpowiedź branży IT na potrzeby klientów biznesowych

Zapotrzebowanie na nowoczesne rozwiązania IT rośnie. Klienci biznesowi do lat stanowią forpocztę odbiorców różnego typu narzędzi informatycznych. Z myślą o nich powstały systemy klasy ERP, których podstawowym zadaniem jest zarządzanie przedsiębiorstwem.

Potrzeba matką wynalazków

Systemy klasy ERP (z ang. enterprise resource planning) to rozwiązania stworzone przede wszystkim jako sposób na objęcie całościową kontrolą wszystkich zasobów firmy, zasobów rozumianych nie tylko jako materiały i towary przeznaczone do obrotu, ale też jako wszelkie informacje. Kontrola ta odbywa się poprzez zintegrowanie często zupełnie niezależnych od siebie baz danych poszczególnych działów w przedsiębiorstwie. Systemy klasy ERP tworzą jedną wspólną bazę danych, do której spływają wszelkie informacji, często rozrzucone wcześniej w sposób uniemożliwiający sprawne zarządzanie zasobami.

Systemy ERP to coś więcej niż niezintegrowane aplikacje informatyczne, przy pomocy których do niedawna próbowano zapanować nad rosnącą złożonością biznesu. Wszelkie etapy w procesie funkcjonowania przedsiębiorstwa muszą być zaplanowane i, przede wszystkim, spójne ze sobą. Każda ze współczesnych firm, jeśli zamierza podjąć prawdziwa rywalizację na rynku w swojej branży, musi zintegrować i zsynchronizować działania w zakresie dostaw, serwisu, produkcji, kreowania popytu oraz dystrybucji towaru lub usług. W tym przypadku systemy klasy ERP okazują się narzędziem niezbędnym.

Efektywność to nie wszystko

Efektywność rozumiana jako sprawne zarządzenie i planowanie zasobów to jedno, jednak klienci oczekują czegoś więcej. Warunkiem koniecznym do tego, aby dany system klasy ERP znalazł uznanie w oczach wymagających odbiorców biznesowych, jest łatwość i intuicyjność jego obsługi. Dostosowanie skomplikowanego narzędzia do standardów obowiązujących powszechnie na dużo prostszych witrynach internetowych nie jest sprawą łatwą, jednak to właśnie dzięki temu można rozpoznać systemy dopracowane i wykonane z myślą o komforcie klienta.

Przykładem tak umiejętnie zaprojektowanego systemu jest Infor M3 – i-pcc.pl/erp-dla-branz/, do którego dostęp łudząco przypomina interfejsy znane z portali internetowych czy urządzeń mobilnych w rodzaju smartfonu czy tabletu. System ten, jak wszystkie najlepsze narzędzia ERP, rozwijany jest kierunkowo, a więc zgodnie z potrzebami określonych branż przemysłu. Takie podejście do przeznaczenia i rozwoju systemu gwarantuje pełną i doskonale wypracowaną odpowiedź na potrzeby klientów, co przekłada się również na koszty i efektywność samego procesu wdrażania narzędzia w konkretnej firmie.

Dodaj komentarz