Posiadasz zdolności artystyczne i lubisz pracę w internecie? Zostań grafikiem komputerowym!

Wizualna strona świata

Świat współczesny, a zwłaszcza cała przestrzeń medialna, coraz większy nacisk kładą na to, co można określić mianem oprawy lub strony wizualnej. Nasz zmysł wzroku należy do najbardziej zaangażowanych zmysłów. Każdej sekundy dociera do niego całe mnóstwo sygnałów z bliższego i dalszego otoczenia. Świadomi tego specjaliści od marketingu, starają się ze wszystkich sił przyciągnąć naszą uwagę poprzez niezwykle barwne, atrakcyjne czy wręcz nęcące kreacje wizualne. O ile pomysłodawcami owych kreacji zwykle są różnego rodzaju specjaliści od poszczególnych form marketingu, o tyle ich wykonawstwo pozostaje niezmiennie w gestii profesjonalnych grafików komputerowych.

Kim jest grafik komputerowy?

Krótki przegląd biografii wybranej grupy grafików komputerowych pokazuje jasno, iż w większości są to osoby, które ukończyły odpowiedni kierunek studiów ze specjalnością „grafika komputerowa” lub też rozpoczęły swoją naukę na jednym z kierunków artystycznych, a następnie odpowiednie studia podyplomowe – http://www.podyplomowe.wse.krakow.pl/grafika-reklamowa. Wbrew pozorom istnieje kilka dobrze znanych przypadków, kiedy to doskonałymi grafikami komputerowymi zostają ludzie z tytułem licencjata lub magistra prawa, dziennikarstwa czy nawet teatrologa. Jak pokazuje praktyka, umiejętności posługiwania się programami graficznymi można nabyć dość szybko – wystarczy mieć do tego nieco czasu i dobrego nauczyciela, a najważniejsze w tym zawodzie i tak są tzw. cechy wrodzone.

Grafik z wyobraźnią to obiekt ciągłego pożądania

Być może właśnie owa wspominana wyżej konieczność posiadania pewnych cech personalnych, niemożliwych do nauczenia w szkole czy na studiach, sprawia, że tak wielkie jest zapotrzebowanie na grafików, którzy mogą się nimi poszczycić. Bardzo ważne jest, aby grafik komputerowy miał w sobie jak najwięcej z artysty, a więc posiadał wyczucie barw i kształtów, naturalną umiejętność łączenia ich i tworzenia rzeczy absolutnie wykraczających poza utarte schematy. Profesjonalny agencyjny grafik komputerowy powinien być estetą rozkochanym w pięknie, a jednocześnie mieć dużą wiedzą na tematy typowo marketingowe. W tej pracy niezbędna jest znajomość poszczególnych form tzw. contentu (treści wykorzystywanych przez marketing internetowy do promowania lub reklamowania marek, produktów bądź usług), ale również innego rodzaju form dla nośników tworzonej przez niego kreacji wizualnej. Być może właśnie to ogół wszystkich tych wymogów sprawia, iż graficy komputerowi należą do jednej z najlepiej opłacanych grup zawodowych.

Dodaj komentarz