Tłumienie wybuchu i zabezpieczenia przeciwpożarowe

Czym jest zabezpieczenie przeciwpożarowe?

Zacznijmy od tego, co to dokładnie jest bezpieczeństwo pożarowe? Bezpieczeństwo pożarowe oznacza stan eliminujący zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi. Uzyskuje się go poprzez funkcjonowanie mechanizmu norm prawnych oraz technicznych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego, a także prowadzonych działań zapobiegawczych przed pożarem. Jest to najprostsza, a zarazem najbardziej esencjonalna definicja bezpieczeństwa pożarowego, która powinna zostać wdrożona w życie przez każdy zakład produkcyjny.

Zabezpieczenie przez wybuchem

System bezpieczeństwa wybuchowego powinien znajdować się w każdym zakładzie, gdzie pracują urządzenia przemysłowe. Zabezpieczenia przeciwpożarowe oraz przeciwwybuchowe stanowią bardzo istotny element systemu bezpieczeństwa wybuchowego, którego głównym zadaniem jest przede wszystkim ograniczenie skutków ewentualnego wybuchu. Zabezpieczenia przeciwpożarowe ograniczają skutki wybuchu do poziomu bezpiecznego zarówno dla ludzi, jak i dla maszyn i aparatów znajdujących się w zakładzie pracy. Każdy pracodawca jest zobligowany do wdrożenia takiego systemu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 roku.

Na czym polega tłumienie wybuchu?

System tłumienia wybuchu to jednocześnie najskuteczniejszy, a zarazem najbardziej uniwersalny system ochrony zarówno wszelkich urządzeń, instalacji czy aparatów, jak i personelu przed skutkami ewentualnego, niekontrolowanego wybuchu. Jego głównym zadaniem jest wykrycie ogniska wybuchu jeszcze w jego zarzewiu, czyli zaraz po wystąpieniu zapłonu. Aby taki system naprawdę był skuteczny i użyteczny, jego czas reakcji należy liczyć już nie tylko w sekundach, ale nawet tysięcznych częściach sekundy.

Najważniejsze zalety systemu tłumienia wybuchu:

– natychmiastowe działanie systemu,
– duża niezawodność,
– możliwość zastosowania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń,
– możliwość stosowania w przypadku większości produktów oraz urządzeń różnego typu,
– prosta i szybka wymiana elementów po zadziałaniu systemu,
– całkowita niwelacja skutków wybuchu,
– możliwość zastosowania systemu do materiałów niebezpiecznych oraz toksycznych lub innych, w zależności od wymagań klienta,
– brak konieczności wyznaczania stref bezpieczeństwa,
– prosta i szybka instalacja poszczególnych elementów.

Dodaj komentarz