Upadłość konsumencka – jakie niesie za sobą konsekwencje

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest często jedynym wyjściem, aby zacząć nowe życie bez długów, komorników i wierzycieli upominających się o swoje należności. Mimo że takie rozwiązanie wykazuje wiele korzyści, to niesie za sobą też nieprzyjemne skutki, z którymi musi liczyć się upadły. W zamian za oddłużenie, konsument poddający się upadłości jest zobowiązany na spełnienie warunków, które mogą wpłynąć na dalsze jego życie.

Utrata majątku

Najdotkliwszą konsekwencją dla dłużnika jest likwidacja majątku, który zostaje powzięty do masy upadłościowej na poczet spłaty długów. Wszelkie nieruchomości, auta, sprzęty oraz wartościowe rzeczy zostaną sprzedane, a cały zysk zostanie przekazany do uregulowania należności. Warto jednak zaznaczyć, że upadły nie zostanie bez dachu nad głową, gdyż sąd może wydzielić środki finansowe, które odpowiadają nawet 24 – miesięcznym stawkom czynszu, które obowiązują w okolicy miejsca zamieszkania. Majątek wchodzący do masy upadłościowej jest określany przez sąd, dlatego mogą się zdarzyć sytuacje, że pojazd lub mieszkanie nie zostaną zlikwidowane na poczet długów. Z taką sytuacją można się spotkać, gdy auto stanowi jedyną możliwość wykonywania pracy zarobkowej przez dłużnika, a utrata nieruchomości uniemożliwiałaby normalną egzystencję całej rodziny.

prawo upadłościowe w Profinfo.pl

Brak dostępu do produktów finansowych

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej wiąże się z brakiem możliwości zaciągania jakiegokolwiek kredytu, pożyczki lub innej formy finansowania. Upadły może tylko zawierać podstawowe umowy, które dotyczą jego codziennej egzystencji i zaspokajania podstawowych potrzeb. Mowa tu między innymi o zakupach artykułów spożywczych, leków czy sfinansowania kosztów leczenia. Nie może natomiast wnioskować o zakup nowoczesnego telewizora na raty czy wzięcie kredytu na nowy samochód. Po spłacie zadłużenia upadły może starać się o zaciągnięcie nowych zobowiązań, jednak będzie miał do tego znacznie utrudniony dostęp. Większość banków i instytucji finansowych po sprawdzeniu rejestrów dotyczących restrukturyzacji i upadłości odmówi klientowi figurującemu w takim spisie, przyznania kredytu.

Trudna i długotrwała procedura upadłościowa

Konsekwencją, a właściwie nieudogodnieniem dla dłużnika jest czas trwania postępowania upadłościowego. Zanim dojdzie do zakończenia całej procedury, kolejni wierzyciele mogą zgłaszać swoje roszczenia lub podważać decyzje sądu. Ma to wpływ na wynik postępowania, a także dotkliwość konsekwencji poniesionych w ramach orzeczenia o upadłości konsumenckiej.

Dodaj komentarz