Działalność klastra spawalniczego Klastal

Bardzo ważną rzeczą na rynku każdego państwa jest zdrowa konkurencja firm, która pozwala na polepszanie jakości usług danych przedsiębiorstw. Aby reguła ta weszła w życie powstają klastry firm. Zrzeszają one specjalistów z danej dziedziny i regionu. Doskonałym przykładem jest działalność Klastra Spawalniczego Klastal.

Klastal powstał w 2007 roku z inicjatywy przedsiębiorstw z województwa podkarpackiego i lubelskiego. Oparty jest on o branżę spawalniczą, która obecnie jest jedną z najprężniej i najszybciej rozwijających się dziedzin techniki. Głównym zadaniem Klastal jest promowanie i   wsparcie działalności oraz polepszanie usług i jakości produktów przedsiębiorstw, które wchodzą w skład klastra. Firmy, które wchodzą w skład klastra zajmują się obróbką maszynową, obróbką metali, spawanie, reperowaniem i remontami maszyn budowlanych, cięciem tlenem bądź strumieniem wody. Nie są to tylko usługi. Oferują oni również maszyny dla kopalnictwa i górnictwa, materiały ścierne, wypałki czy budowlany osprzęt specjalistyczny. Swoje zastosowanie te firmy znajdują również w przemyśle lotniczym, okrętowym, budowlanym oraz kruszarki, ładowarki po obudowie czy równiarki drogowej. Jak widać współczesne spawalnictwo ma ogromny zasięg.

Jedną z równie ważnych działań klastra jest dbanie o indywidualny rozwój gospodarczy i wzajemne współdziałanie firm. Nawiązuje on współpracę z różnymi środowiskami naukowymi. Przykładem tutaj może być Katedra Odlewnictwa i Spawalnictwa Politechniki Rzeszowskiej czy Inkubator Technologiczny. Dzięki nim Klastal uzyskał dostęp do różnych innowacyjnych rozwiązań technologicznych dzięki czemu wpłynęło to bardzo korzystnie na jakość oferowanych usług przez zrzeszone przedsiębiorstwa.

Należy wspomnieć, że dzięki  Inkubatorowi Technologicznemu firmy klastra mają zapewnione nowoczesne maszyny  takie jak urządzenia do obróbki metali, cięcia materiałów czy sprzęt do pomiarów i badań wytrzymałościowych. Działalność Klastal – Spawalnictwo  wspiera również Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej Woli, która jest jego koordynatorem.

Dodaj komentarz