Blog Profinfo.pl

Działalność nierejestrowana – start firmy na próbę

Dzięki tzw. konstytucji biznesu, od 30 kwietnia 2018 młodzi przedsiębiorcy, którzy boją się ryzyka związanego z prowadzeniem firmy, mogą założyć działalność nierejestrowaną. Taka forma jest często nazywana firmą na próbę, gdyż można bez żadnych konsekwencji spróbować w praktyce czy planowany biznes ma szansę powodzenia w przyszłości. Ze względu na to, że przepisy umożliwiające prowadzenie działalności nierejestrowanej weszły w życie stosunkowo niedawno, wiele osób nie wie, że ma możliwość skorzystania z takiej opcji.

Czym jest działalność nierejestrowana?

Wszystkie warunki, które trzeba spełnić, aby móc prowadzić działalność nierejestrowaną, wyszczególnione są w art.5 ust.1 ustawy Prawo Przedsiębiorców. Mowa w nim między innymi o tym, że aby móc prowadzić działalność nierejestrowaną, miesięczny przychód nie może przekroczyć 50% minimalnego wynagrodzenia. Jeżeli przynajmniej raz kwota została przekroczona, obowiązkiem przedsiębiorcy jest w terminie 7 dni zarejestrować działalność gospodarczą. Aby nie było konieczne rejestrowanie firmy, nie można też przez wcześniejszy okres 60 miesięcy prowadzić innej działalności gospodarczej. Założenie działalności nieewidencjonowanej to ciekawa propozycja dla tych, którzy chcą dorobić do budżetu domowego poprzez świadczenie usług takich jak korepetycje lub rękodzielnictwo, jednak chcą to robić legalnie, rozliczając się z uzyskanych przychodów. Jest to też czas na budowanie bazy stałych klientów, aby po przejściu na działalność gospodarczą mieć pewność, że przychody będą wystarczające, aby utrzymać się na rynku.

Blog Profinfo.pl

Rozliczenie działalności nierejestrowanej

Osoby prowadzące działalność nierejestrowaną są zwolnione z obowiązku płacenia składek ZUS, jednak muszą rozliczać się z Urzędem Skarbowym. Przychody muszą być ewidencjonowane, jednak prawo nie określa szczegółowych wymagań co do sposobu ich ewidencji. Należy jednak pamiętać, że od uzyskanych przychodów musi być odprowadzany podatek roczny w deklaracji PIT-36. W przypadku działalności nierejestrowanej podatek odprowadzany jest na zasadach ogólnych, nie ma możliwości rozliczania się metodą liniową lub na podstawie ryczałtu. Więcej na temat Prawa Podatkowego oraz obowiązków przedsiębiorcy znajdziesz na blog Profinfo.pl, gdzie w zrozumiały sposób wytłumaczone są wszystkie kwestie związane z prawnymi aspektami prowadzenia biznesu. Warto również zaznaczyć, że mimo działalności nierejestrowanej, jesteś objęty odpowiedzialnością cywilną tak, jak każdy przedsiębiorca. Oznacza to, że musisz respektować prawa klienta co do zwrotu towaru czy reklamacji. W Twoim obowiązku leży również wystawianie uproszczonych rachunków za świadczone usługi, co może być praktycznym przygotowaniem do prowadzenia właściwej działalności gospodarczej w przyszłości.

Dodaj komentarz