E-learning w firmie

Edukacja na odległość wprowadziła nowy, nietradycyjny sposób kontaktu ucznia z nauczycielem. Komunikacja odbywa się w sposób pośredni z wykorzystaniem wszelkich dostępnych mediów elektronicznych, takich jak Internet, Extranet, Intranet, nośniki CD oraz DVD, a także materiały audio/wideo.

Nauka na odległość w początkowej fazie opierała się na przesyłaniu pocztą elektroniczną materiałów szkoleniowych oraz na wymianie informacji pomiędzy uczniami a nauczycielem. W wyniku szybkiego rozwoju technologicznego e-learning szybko nabierał rozpędu, co przyczyniło się do wzrostu zainteresowania tą metodą nauki.

Obecnie nauka na odległość znajduje zastosowanie nie tylko w szkołach i uczelniach. Coraz częściej możemy zauważyć wzrost zainteresowania firm i korporacji tą metodą nauki. E-learning aktualnie traktowany jest jako alternatywa do szkolnictwa tradycyjnego, ponieważ umożliwia naukę na bardzo wysokim poziomie, która dostępna jest dla ucznia w dowolnym miejscu oraz o dowolnym czasie. E-lekcje bazują na filmach, animacjach, ćwiczeniach interaktywnych, plikach dźwiękowych oraz pozostałych materiałach multimedialnych sprawiając, że nauka staje się nie tylko prosta ale i efektywna.

Korzyści wynikające z wdrożenia platformy e-learning w firmie:

  • Znaczna redukcja kosztów – szkolenia metodą tradycyjną wiążą się z opłatami za wynajem ośrodka szkoleniowego, honorarium nauczyciela czy też transportem i zakwaterowaniem pracowników – w przypadku szkoleń e-learning koszty te są całkowicie wyeliminowane,
  • Większa skala szkoleń – dzięki szkoleniu na odległość możemy przeszkolić większą liczbę pracowników, a co za tym idzie podwyższyć ich kompetencje,
  • Bieżące monitorowanie efektów kształcenia – możemy na bieżąco śledzić tempo realizacji kursów oraz szczegółowe wyniki kursantów,
  • Nie występuje dezorganizacja pracy – kursanci mogą uczestniczyć w szkoleniu w dogodnym dla siebie oraz dla firmy czasie,
  • Nowoczesny sposób nauczania – kursy e-learning oparte są na nowoczesnych materiałach multimedialnych.

Dodaj komentarz