Efektywne wprowadzenie nowego produktu na rynek

Wprowadzenie nowego produktu na rynek w związku z istnieniem dużej konkurencji jest niełatwym przedsięwzięciem, wymagającym opracowania strategii marketingowej oraz skutecznego zrealizowania jej założeń. Jak efektywnie zareklamować nowy produkt?

Niezwykle ważne w procesie wprowadzania nowości na rynek jest ustalenie kompozycji marketingowej, obejmującej poza samym produktem także jego promocję, cenę i dystrybucję. Przedsiębiorcy przyjdzie więc stanąć przed wyborem formy reklamy i sposobu jej przekazu aż po ustalenie wartości rynkowej nowego produktu, zależnej od cen produktów konkurencji i kosztów produkcji. Firmy powinny pamiętać, aby reklamowany produkt odpowiadał oczekiwaniom konsumentów i zaspokajał ich potrzeby. Nie wystarczy bowiem wyprodukować czegoś nowego, ale ważne jest, aby umiejętnie sprzedać nowy produkt nadając mu nowe i oryginalne cechy. Dlatego pierwszym krokiem w procesie wprowadzania produktu na rynek powinno być określenie docelowej grupy odbiorców i ich wymagań. Taka analiza musi uwzględniać stopień konkurencyjności, potrzeby rynkowe oraz aktualne trendy, a dopiero wynik przeprowadzonych badań przesądzi o formie promocji, systemie sprzedaży i kanałach dystrybucji nowego produktu.

Kolejny etap wprowadzania nowego produktu na rynek obejmuje prezentację produktu na rynku,  zarówno klientom, jak i konkurencji i mediom. W zależności od skali działalności przedsiębiorstwa oraz jego możliwości finansowych reklama może mieć zasięg lokalny, albo też przybrać postać złożonych działań reklamowych o zasięgu globalnym, prowadzonych przez agencją reklamową, czy dom mediowy. Tak, czy inaczej istotne jest wykazanie unikalnych cech reklamowanego produktu, dzięki którym marka zaistnieje w świadomości odbiorców, a z czasem przekona ich do sprawdzenia nowego towaru.

Tylko skuteczna promocja nowego produktu, odpowiadającego potrzebom konsumentów jest w stanie zwiększyć udział w rynku danego przedsiębiorstwa i przynieść mu wymierne zyski z wyprodukowania nowego towaru.

Dodaj komentarz