Farby proszkowe

Farby proszkowe to termoutwardzalne substancje wyprodukowane na bazie polimerów, służąca do malowania proszkowego. Farba składa się z żywicy lub mieszaniny żywic, pigmentów, wypełniaczy oraz dodatków uszlachetniające lub powodujących różne efekty. Środki pomocnicze decydują o takich cechach farby jak rozlewność roztopionej farby, odgazowanie – zapobieganie tworzeniu pęcherzyków gazu, łatwość elektryzowania się w urządzeniach elektrokinetycznych (tribo), struktura powierzchni farby, odporność na korozję farb podkładowych, łatwość fluidyzacji.
Malowanie proszkowe polega na nakładaniu farby proszkowej na powłokę malowanej substancji – najczęściej metalu, dlatego, że w tym sposobie malowania stosuje się technikę natrysku elektrostatycznego lub elektrokinetycznego. Po pomalowaniu farbą proszkową malowane elementy są nagrzewane, w rezultacie czego farba proszkowa ulega stopieniu, w wyniku czego na jego powierzchni powstaje jednolity film polimeru.
Zalety malowania proszkowego to odporność na korozję, chemikalia, wysoką temperaturę i uszkodzenia mechaniczne. Poza tym brak rozpuszczalnika, który musi odparować z powierzchni w przypadku tradycyjnej farby, pozytywnie wpływa na środowisko.

Dodaj komentarz