Jak otrzymać dotację

Smutnym faktem jest to, że Polacy mimo już kilkuletniej naszej obecności w strukturze Unii Europejskiej nadal w znikomym stopniu sięgają po dotacje europejskie. Dzieje się tak z dużej niewiedzy społeczeństwa na temat tego jak taką pomoc unijną można uzyskać, po prostu nie wiemy komu dotacje z UE przysługują oraz gdzie po taką pomoc można się udać. Więc jeżeli zastanawiasz się nad funduszami unijnymi – zapraszam do skorzystanie z niniejszego poradnika.

1. Określamy status swojej firmy/przedsiębiorstwa

Podstawową sprawą jaką każdy przedsiębiorca starający się o środki unijne musi określić jest status jego firmy – konieczne jest to aby móc wybrać odpowiedni dla nas program. Należy zakwalifikować firmę do dużych, średnich, małych lub też mikro przedsiębiorstw. Pomocnym na tym etapie będzie narzędzie o nazwie „Kwalifikator MŚP”, które dostępne jest bezpłatnie pod adresem: http://www.parp.gov.pl/index/index/72. Program poprowadzi nas krok po kroku więc nikt z nas nie powinien mieć z tym problemu, należy jednak pamiętać, że otrzymane wyniki nie mogą być traktowane jako wiążąca i ostateczna opinia prawna.

2. Określamy obszar planowanego projektu

Środki unijne rozprowadzane są na podstawie tak zwanej klasyfikacji kategorii inwentaryzacji funduszy unijnych. Składany projekt powinien mieć określone potrzeby inwestycyjne przedsiębiorstwa, należy scharakteryzować je w sposób zgodny z programowymi celami naszej konkretnej kategorii inwentaryzacji. Starając się o dotacje z UE musimy w przejrzysty sposób przedstawić nasz problem, aby wiadomo było do czego nam będą potrzebne środki z Unii Europejskiej. Opisane w podpunkcie tym czynności znacznie zmniejszą ryzyko odrzucenia Twojego wniosku.

3. Określmy dokładną lokalizację naszej inwestycji

Aby zregionalizować fundusze przyznawane przedsiębiorstwom zostały one podzielone na szesnaście programów regionalnych. I teraz w zależności od tego w którym regionie nasza inwestycja ma zostać zrealizowana możemy otrzymać różne kwoty dotacji, nawet decyzja o jakimkolwiek przyznaniu dotacji z UE może być różna w różnych regionach. Jeżeli mamy zamiar zabiegać o dofinansowanie unijne w ramach programów operacyjnych regionalnych to musimy swój wniosek złożyć w odpowiedniej instytucji na dany region.

4. Przygotowujemy wniosek aplikacyjny

Założywszy, że uważnie przeczytałeś i zastosowałeś się do wymienionych podpunktów, czyli określiłeś już status swojego przedsiębiorstwa oraz posiadasz wiedzę na jaką inwestycję potrzebujesz dotacji europejskich powinieneś teraz znaleźć w swoim mieście instytucję, która odpowiada za dystrybucję dotacji europejskich.
Zacznij od dokładnego zapoznania się z dokumentacją dotyczącą wybranego przez Ciebie programu pomocowego, musisz nabyć wiedzę, która jest niezbędna podczas przygotowywania wniosku. Uzbrojony w wiedzę możesz zacząć zbierać niezbędne dokumenty. Miejscem w którym znajdziesz informacje na temat wypełniania wniosków o dofinansowanie są strony internetowe wyznaczonych do tego instytucji – zostały one zobowiązane do opublikowania dokumentacji konkursowej. Powinno to Ci pomóc przygotować odpowiednią argumentację inwestycji, którą planujemy, jak również przygotować opracowanie finansowe.
Nie można zapomnieć o obowiązkowych załącznikach takich jak biznes plan lub harmonogram realizacji projektu. W odpowiednim terminie możemy złożyć swój wniosek.

5. Oczekiwanie na ocenę Twojego wniosku

Oczekiwanie może być dość długie, gdyż może trwać nawet trzy miesiące, jednak nie mamy na to wpływu. Cała procedura oceniania wniosku jest skomplikowana, musi przejść przez kilka etapów. Na samym początku oceniana jest zgodność złożonego podania z wytycznymi jakie stawia przed nami dany program pomocy unijnej. Kolejnym etapem jest badanie, czy dana inwestycja ma szanse na powodzenie oraz czy beneficjent będzie w stanie podołać swoim planom i zrealizować inwestycję. Ostatnim etapem jest sprawdzenie czy złożony wniosek o dotację jest zgodny z wymogami merytorycznymi.
Brnąć przez te wszystkie etapy nasz wniosek otrzymuje punkty, które później weryfikują który wniosek zasługuje na przyznanie dotacji z UE. Oczywiście pomoc unijna przyznawana jest wnioskom, które uzyskały najwyższą ilość punktów.

6. Ostateczna realizacja projektu

Fundusze pomocowe trafią na nasze konta jeżeli będziemy zgodnie z założonym wcześniej harmonogramem realizować naszą inwestycję, która ponadto musi być zgodny z przedstawionym we wcześniejszym terminie kosztorysem. Zdarzyć się może sytuacja, że będziemy zobligowani przedłożyć raport z postępu przebiegu projektu przed odpowiednią instytucją.

Powyższy poradnik jest wyłącznie poradnikiem, po szczegółowe informacje należy się zgłosić do odpowiednich instytucji, za punkt informacyjny możemy uznać Portal Funduszy Europejskich, znajdujący się po adresem: www.funduszeeuropejskie.gov.pl. Wiele możemy się również dowiedzieć w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Artykuł pochodzi z serwisu eioba.pl – jak dostać dotację?

Dodaj komentarz