Jakie komponenty wchodzą w skład systemu tłumienia wybuchu

Systemy wykorzystywane w tłumieniu ewentualnej eksplozji materiałów łatwopalnych i wybuchowych opierają się zwykle na modułowej konstrukcji. Dzięki temu można je dowolnie i szybko modyfikować, bez konieczności zbędnej ingerencji w instalację.

Mimo to szybkie i skuteczne tłumienie wybuchu wymaga zastosowania bardzo złożonego układu, którego konstrukcja ma charakter przekaźnikowo – wykonawczy. Z jakich podstawowych elementów on się składa i jakie jest ich zastosowanie?

Tłumienie wybuchu – jakie elementy są niezbędne?

  1. Czujniki

Mogą one mieć dowolną formę. Niektóre z nich posiadają specjalną, membranową konstrukcję. Służą one przede wszystkim do badania natężenia fali uderzeniowej, ulegając zniszczeniu w razie przekroczenia jej dopuszczalnej wartości.

W układach HRD można znaleźć także czujniki optyczne, których charakterystyka jest dostosowana do promieniowania podczerwonego, emitowanego przez iskry, lub otwarty ogień. Niezależnie od wykorzystywanych czujników, bardzo istotne jest ich prawidłowe rozmieszczenie!

  1. Centrala sterująca

Tłumienie wybuchu często wymaga zastosowania złożonych komponentów sterujących całością instalacji przeciwwybuchowej. Tymi komponentami są centrale sterujące, których konstrukcja może być bardzo zróżnicowana.

Najpopularniejsze modele posiadają specjalną, modułową konstrukcję, dzięki której możliwa jest oddzielna obsługa kilku różnych elementów instalacji, pracujących niezależnie od siebie. Najważniejszą cechą centrali jest szybkość, gdyż to od niej zależy, z jaką prędkością zadziała cały system.

tłumienie wybuchu

  1. Butle systemu tłumienia

Ich konstrukcja przypomina tradycyjną gaśnicę. Niemniej są one znacznie bardziej złożonymi elementami wykonawczymi, od których zależy szybkość i niezawodność całej instalacji przeciwwybuchowej.

Przykładem niech będzie zwykła gaśnica. W normalnych warunkach może ona pracować co najmniej przez kilkadziesiąt sekund bez przerwy. W układach HRD zastosowane butle systemu tłumienia mogą opróżnić się w zaledwie tysięczne części sekundy, co przedkłada się na skuteczniejsze ograniczenie zasięgu eksplozji.

  1. Wentylatory

Występują w najbardziej złożonych instalacjach HRD. To one usuwają nadmiar spalin i – jeśli zachodzi taka potrzeba – stosunkowo szybko wietrzą zagrożone pomieszczenie. Z reguły charakteryzują się bardzo wysoką wydajnością.

Dzięki tym komponentom, rzecz jasna odpowiednio zsynchronizowanym w czasie, można uzyskać redukcję siły eksplozji nawet o 70 procent. Przedkłada się to na zwiększone bezpieczeństwo pracowników i trwałość wykorzystywanego sprzętu.

Dodaj komentarz