Mieszkanie dla Młodych a zdolność kredytowa

Zdolność kredytowa to wyznacznik dla banku, który ma za zadanie określić czy potencjalny kredytobiorca będzie w stania regularnie spłacać raty kredytu. Bank musi rozważyć tu wszelkie możliwe okoliczności losowe, które mogą mieć miejsce przez okres jego spłaty, jak np. rosnące wydatki klienta czy zmniejszenie jego dochodów. Jest to temat szczególnie ważny przed wdrożeniem nowego programu pomocy państwa w zakupie mieszkań przez młodych ludzi – Mieszkanie dla Młodych.

Mieszkanie dla Młodych to program, którego celem jest wspomożenie osób do 35. roku życia w zakupie swojego pierwszego mieszkania na rynku pierwotnym. Forma pomocy to jednorazowa dopłata do kredytu.

Wyliczając zdolność kredytową klienta, bank bierze pod uwagę wiele czynników. Jednym z najistotniejszych jest okres kredytowania, który warunkuje wysokość pojedynczej raty. Kolejną kwestią jest wysokość miesięcznych dochodów. Najlepiej widziane są tu umowy na czas nieokreślony, gdyż świadczą one o stabilności finansowej kredytobiorcy. Liczy się również długość zatrudnienia danej osoby.

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie również mogą ubiegać się o kredyt, jednak cała procedura jest tu znacznie bardziej skomplikowana. Bank na pewno będzie wymagał od takiego klienta dokumentów świadczących o wysokości otrzymywanych wpływów.

Następny, aspektem jest waluta kredytu. W momencie, gdy klient pragnie wziąć kredyt w obcej walucie, ze względu na możliwe ryzyko kursowe, kryteria są bardziej zaostrzone. Bank musi zachować tzw. margines bezpieczeństwa.

Co więcej, jeśli potencjalny kredytobiorca ma już inne zobowiązania bankowe oraz dużą ilość wydatków stałych, jego zdolność kredytowa maleje. W trakcie obliczania zdolności, suma wszystkich zobowiązań jest odejmowana od wysokości dochodów. Znaczenie ma tu również liczba osób na utrzymaniu.

Bank może pytać też o ilość samochodów w danym gospodarstwie domowym. Każdy klient jest traktowany indywidualnie, przez co zadawane pytanie mogą się różnić – w zależności od sytuacji danej osoby.

Warto zaznaczyć, iż uzyskanie kredytu jest najprostsze w banku, w którym klient posiada rachunek osobisty. Taki bank posiada większość  niezbędnych danych do udzielenia kredytu, przez co nie ma tu zazwyczaj potrzeby dostarczania różnorodnych dokumentów.

Swoją zdolność kredytową można sprawdzić na stronie: Mieszkanie dla Młodych kalkulator .

Dodaj komentarz