Obróbka drewna

Rozróżnia się następujące rodzaje obróbki drewna:

 • obróbka drewna mechaniczna
 • obróbka drewna chemiczna
 • obróbka drewna pierwiastkowa
 • obróbka drewna cieplno-wodna lub hydrotermiczna
 • obróbka drewna wtórna
 • obróbka drewna fizykochemiczna

Najpopularniejszym sposobem pozostaje nadal obróbka mechaniczna. Warto zauważyć, że produkcji drewnianych detali stosuje się obrabiarki CNC.
Jednak najpowszechniejszym miejscem na obróbkę drewna nadal pozostaje tartak.
Tartak to zakład, w którym dokonuje się przetworzenie drewna okrągłego na tarcicę w procesie technologicznym tarcia.  Okrągłe drewno zostaje rozpiłowywanie za pomocą urządzenia zwanego trakiem, zazwyczaj wykorzystuje się takie urządzenia jak traki taśmowe lub pilarki taśmowe, pozwala to na optymalne obrobienie drewna i mniejszą liczbę odpadów, ponieważ taśma jest  cieńsza w porównaniu z piłą tarczową.

W zależności od wymiarów obrobionych elementów tarcicę dzieli się sortymenty o nazwach:

 • listwy – elementy o przekroju poprzecznym od 12/24 do 29/70 mm
 • deski – elementy o grubości 19–45 mm
 • bale – elementy o grubości 50–100 mm
 • krawędziaki – elementy o przekroju od 100/100 do 180/180 mm
 • belki – elementy o przekroju od 120/200 do 220/280 mm
 • łaty – elementy o przekroju poprzecznym od 32/50 do 75/140 mm

Powyższy podział jest regulowany przez przepisy zawarte w Polskich Normach technicznych.

Artykuł na podstawie wikipedia.pl

Dodaj komentarz