Prawo lotnicze na straży polskiej przestrzeni powietrznej

W czasie wojny i pokoju

Całkowite i wyłączne zwierzchnictwo w polskiej przestrzeni powietrznej posiada państwo polskie. Oznacza to, iż do Polski należy ustalenie kto i na jakich warunkach może poruszać się w znajdującej się nad krajem przestrzeni powietrznej. Każdy statek powietrzny musi uzyskać zgodę odpowiednich władz na przekroczenie granic polskiej przestrzeni powietrznej, a przekroczenie jej w sposób bezprawny i samowolny grozi poważnymi konsekwencjami.

Zwierzchnictwo nad polską przestrzenią powietrzną wykonywane jest obecnie przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa, w którego gestii leży również cały sektor transportu z lotnictwem włącznie. Do niego należy podejmowanie kluczowych decyzji dotyczących transportu drogą powietrzną czy administracji lotnictwa cywilnego. Sytuacja ta ulega zmianie w przypadku wojny, stanu wojennego lub stanu wyjątkowego. Wówczas to wszelkie kompetencje zwierzchnie nad polską przestrzenią powietrzną przejmuje dowódca ochrony granicy państwowej w przestrzeni powietrznej wyznaczany przez Ministra Obrony Narodowej.

Do Ministra Obrony Narodowej należą również wszelkie decyzje dotyczące kwestii obronności kraju, a związane z funkcjonowaniem transportu lotniczego, administracji lotnictwa cywilnego czy wszelkich innych spraw dotyczących polskiej przestrzeni lotniczej.

W trosce o prawa pasażerów

Prawa polskich pasażerów korzystających z usług dowolnych linii lotniczych zebrane zostały w trzech rozporządzeniach unijnych. Są to rozporządzenia nr.: 261/2004/WE, 2111/2005/WE oraz 1107/2006/WE. Na straży ich przestrzegania stoi Urząd Lotnictwa Cywilnego, zaś wszelkie skargi na przewoźników winny być kierowane do Komisji Ochrony Praw Pasażerów. Skarga taka, napisana po polsku lub angielski, musi zawierać m. in. dołączoną kopię reklamacji do przewoźnika oraz kopię odpowiedzi od przewoźnika.

Artykuł powstał przy współpracy z WSP http://www.prawowroclaw.edu.pl

Dodaj komentarz