Dyplomatą być

Dla wielu z nas zawód Dyplomaty kojarzy się przede wszystkim z dużym prestiżem, dobrymi zarobkami, wystawnymi bankietami oraz licznymi podróżami zagranicznymi. Taka praca to szczyt marzeń szczególnie dla młodych ludzi. Jednak, aby zostać dobrym dyplomatą nie wystarczy odpowiednie wykształcenie i znajomość języków obcych. Potrzebne są również konkretne cechy charakteru oraz umiejętności, które nie wszyscy mają lub są w stanie posiąść.

Z definicji

Pojęcie „Dyplomacji” opisywano już w wieloraki sposób. Najprościej można ja opisać jako „opierający się na założeniach naukowych zespół metod i środków służących realizacji polityki zagranicznej państwa oraz sztuka osiągania poszczególnych zadań i celów, sztuka utrzymywania stosunków między państwami i organizacjami międzynarodowymi”.*

W służbie dyplomatycznej można wyróżnić następującą hierarchię urzędniczą:

  • Ambasador tytularny
  • Radca-minister
  • I radca i radca
  • I, II, III sekretarz
  • Attaché

Długa droga kształcenia

Dyplomatą tak naprawdę może zostać każdy, musi jedynie spełniać odpowiednie warunki, formalne kryteria, która są określone w przepisach danego państwa. Aby zostać dyplomatą, na pewno trzeba mieć obywatelstwo kraju, który chce się reprezentować poza jego granicami. Przyszły dyplomata musi posiadać wykształcenie wyższe drugiego stopnia oraz biegle władać co najmniej dwoma językami obcymi. Musi być niekarany oraz posiadać odpowiednie predyspozycje, a więc być wszechstronnie przygotowana do pracy w służbie zagranicznej.

W naszym kraju swoją karierę dyplomatyczną można zacząć od studiów na tym kierunku. Taki program nauczania przygotowała np. Uczelnia techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Następnie, po spełnieniu kryteriów wymienionych wyżej, kandydat w wyniku konkursu może zostać przyjęty do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, gdzie odbędzie aplikację dyplomatyczno-konsularną, która może potrwać od jednego roku do dwóch lat. Aplikacja kończy się egzaminem dyplomatyczno-konsularnym. Końcowy etap to już wyjazd na placówkę dyplomatyczna i zdobywanie wiedzy i doświadczenia w terenie. Atrakcyjna praca w służbach dyplomatycznych na pewno wynagrodzi wieloletnie kształcenie często pełne wyrzeczeń.

Artykuł powstał przy współpracy z Uczelnią
http://www.uth.edu.pl/

*www.stosunki-miedzynarodowe.pl

Dodaj komentarz