projektowanie opakowań w obiegu zamkniętym

Projektowanie opakowań w obiegu zamkniętym – co oznacza i dlaczego jest tak ważne?

Niemal każdy z nas jest świadomy, jak ogromny wpływ na środowisko naturalne wywiera niezrównoważona konsumpcja. W dużej mierze dotyczy to opakowań, które są integralną częścią produktów, a jedynie w nikłym stopniu podlegają przetworzeniu. Dziś, coraz wyraźniej widzimy, że gospodarka oparta na takim modelu to ślepy zaułek.

Gospodarka o obiegu zamkniętym – tego nam potrzeba

Konsumpcja liniowa, która jest naszym dominującym podejściem w korzystaniu z dóbr, to największa zmora współczesności. Uczestniczą w niej i producenci, i konsumenci. Opiera się ona na schemacie kupowanie-używanie-wyrzucanie, bez brania odpowiedzialności za stale powiększającą się górę odpadów i niezrównoważone zużycie surowców. Zupełnie inne podejście reprezentuje gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ), której integralną częścią jest projektowanie opakowań w obiegu zamkniętym.

projektowanie opakowań w obiegu zamkniętym

To systemowe rozwiązanie, w którym kluczową rolę odgrywa ponowne przetwarzanie, co uwzględnia się już na etapie projektowania produktu. Obieg zamknięty zakłada, że produkt, a tym samym opakowanie, będzie można wykorzystać ponownie.

Zasady projektowania opakowań w modelu GOZ

Projektowanie opakowań zgodne z zasadami obiegu zamkniętego, opiera się na trzech filarach. Definiuje podejście do tworzenia opakowania uwzględniające trzy kluczowe obszary. Pierwszy to tworzenie opakowania, gdzie najważniejsza jest jego optymalizacja pod kątem użytych surowców, konstrukcji i ponownego wykorzystania materiałów (recykling, regeneracja, biodegradacja). Drugi obszar dotyczy eksploatacji opakowania – powinno się ono nadawać do dalszego użytku, do zwrotu producentowi lub do wykorzystania go w innej formie/do innych celów. Trzeci obszar związany jest z odzyskiwaniem czyli takim sposobem projektowania opakowań, który uwzględnia i ułatwia jego ponowne wykorzystanie lub recycling.

Więcej na temat projektowania opakowań w obiegu zamkniętym – https://www.strategic-packaging.com/pl/projektowanie-opakowan-w-obiegu-zamknietym-goz

Dodaj komentarz