Zasady pisania Curriculum Vitae

Curriculum Vitae to skrócona forma prezentacji kandydata ubiegającego się o konkretne stanowisko pracy, która przedstawia informacje na temat jego doświadczenia zawodowego, zdobytego wykształcenia oraz dodatkowych umiejętności.

Pomimo, iż rozmaite poradniki, czasopisma branżowe i źródła internetowe podają gotowe wzory CV to wiele osób poszukujących zatrudnienia nie potrafi skonstruować życiorysu, który swoją treścią i formą zainteresowałby przyszłego pracodawcę. Tymczasem wystarczy trzymać się kilku podstawowych zasad, aby zamieszczając jedynie prawdziwe informacje dobrze zareklamować swoją osobę.

Nie ma w prawdzie jednolitego wzoru Curriculum Vitae, jednak przyjęło się, że informacje w nim zamieszczane powinny pozostawać w zgodzie z ogólnie przyjętym porządkiem. Dlatego też w górnej części dokumentu, po zamieszczeniu tytułu, podaje się informacje personalne (dane osobowe i dane do kontaktu), później zdobyte wykształcenie (z podaniem tytułów). Dopiero w następnej kolejności wypisujemy przebieg dotychczasowego zatrudnienia, członkostwo w organizacjach oraz odbyte praktyki i staże pozostające w związku z pracą, do której aplikujemy – podawane w porządku odwrotnym do chronologicznego. Wypunktowane wypowiedzi powinny być ujęte w formie równoważników zdań, precyzyjnie, rzetelnie i bez wgłębiania się w szczegóły.

Wiele osób jednakowe CV rozsyła do wielu potencjalnych pracodawców, tymczasem ten dokument aplikacyjny, podobnie zresztą jak list motywacyjny, powinien być modyfikowany w zależności od stanowiska, o które się ubiega. Starajmy się, aby życiorys miał objętość jednej kartki A4, a maksymalnie niech mieści się na dwóch stronach, jeśli nasze dotychczasowe zatrudnienie, ukończone kursy, szkolenia i zdobyte wykształcenie jest tak bogate, że nie sposób pominąć tych danych. CV wygląda profesjonalnie, jeśli jest przejrzyste i utrzymane w jednym stylu.

Warto zdać sobie sprawę, że przeciętny pracodawca nie koncentruje się przesadnie na dokumentach złożonych przez potencjalnych kandydatów, dlatego warto przygotować CV, które zainteresuje pracodawcę swoim starannym i schludnym wykonaniem, graficznym dopracowaniem oraz rzeczowo przedstawionymi danymi.

Dodaj komentarz