Interesują Cię studia prawnicze? Zobacz, co powinieneś o nich wiedzieć

Uczelnie prawnicze od lat nie mogą narzekać na brak zainteresowania ze strony absolwentów szkół średnich. Każdego roku w procesie rekrutacji na szkoły wyższe o tym profilu bierze udział tysiące maturzystów. Przy nieodmiennie ograniczonej liczbie miejsc na kierunkach prawniczych skutkuje to naprawdę zaciętą rywalizacją. Jakim wymaganiom muszą sprostać młodzi ludzie pragnący studiować prawo? Jakie możliwości dadzą im w przyszłości studia prawnicze?

Studia prawnicze w Polsce

Od wielu lat każdego kolejnego roku dane dostarczane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pokazują jasno, że studia prawnicze nieustannie traktowane są przez absolwentów szkół średnich jako studia prestiżowe i bardzo perspektywiczne, oferujące duże możliwości zarówno podczas samego procesu kształcenia, jak i po jego ukończeniu. Co ciekawe, wykształciły się już nawet swoiste ośrodki prawnicze w Polsce, które słyną nie tylko z dobrego poziomu kształcenia przyszłych prawników, ale też jako miejsca, w których prawnicy Ci z łatwością mogą znaleźć ciekawą i atrakcyjną finansowo pracę. Do ośrodków tych należy zaliczyć przede wszystkim Wrocław, a także Warszawę, Poznań, Łódź i Lublin.

Wrocław zajmuje na tej liście pozycję szczególną, ponieważ miasto to może poszczycić się nie tylko doskonałymi uczelniami prowadzącymi studia prawnicze, ale też wieloma bardzo profesjonalnymi kancelariami, które ze wspomnianymi uczelniami utrzymują bardzo ścisłe relacje. W przypadku pozostałych ośrodków, prym wiodą uczelnie o szeroko uznanym w całej Polsce autorytecie, takie jak Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Warszawa), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań), Uniwersytet Łódzki oraz Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Czynniki decydujące o wyborze uczelni

Wprawdzie jakość lokalnych uczelni i prowadzonych na nich studiów prawniczych jest niezwykle ważnym czynnikiem branym pod uwagę przez maturzystów podczas dokonywania wyboru, jednak ostateczną decyzję determinują również inne czynniki. Z całą pewnością jednym z takich czynników jest skład kadry dydaktyczno-naukowej, ich dokonania, opinia, jaką się cieszą oraz ich podejście do studentów. Ale to nie wszystko. Nie jest żadną tajemnicą, że przyszli studenci, wybierając uczelnię, biorą również pod uwagę środowisko, w jakim przyjdzie im spędzić kolejne lata życia. Liczą się więc koszty utrzymania w danym mieście, ilość i jakość oferowanych przez nie rozrywek, a także szansa na znalezienie dorywczej pracy.

W przypadku studentów studiów prawniczych bardzo ważnym argumentem pomocnym przy podjęciu decyzji są wspomniane już kancelarie prawnicze oraz innego rodzaju instytucje, w których będą oni mogli nie tylko zarobić na swoje utrzymanie, ale również zdobywać doświadczenie w interesującym ich zawodzie.

Zasady rekrutacji studentów

Rekrutacja na studia prawnicze odbywa się na wszystkich uczelniach według tych samych zasad. Podstawą są tu oceny uzyskane na egzaminie maturalnym z takich przedmiotów, jak: historia, wiedza o społeczeństwie czy z wybranego języka obcego. W celu ułatwienia sobie weryfikacji potencjału kandydata, niektóre uczelnie oprócz tego biorą pod uwagę oceny z języka polskiego, matematyki oraz geografii.

Dodaj komentarz